Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Correcció i millora’ Category

Les següents, són les propostes de millora que fem per a optimitzar el treball en equip de cara a la darrera PAC d’aquesta assignatura:

 

– Si hi ha alguna tasca no desenvolupada correctament per la seva responsable es farà saber a aquesta persona per millorar el treball en equip.

– Sembla que algunes tasques queden difuses. Caldria posar en comú en el debat què ha fet, fa i ha de fer la responsable i què esperen la resta de l’equip.

– Posar data límit a totes les accions que s’han de desenvolupar dins de cada tasca.

– Trobar l’espai i el temps per comentar les nostres aportacions del projecte a la wiki.

– Utilitzar el correu a l’espai de debat d’una manera més racional, responent els fils i introduïnt un tema per missatge.

– Fer un índex general de documents desats a les carpetes, per tal que sigui més fàcil localitzar-ne un de concret.

núvol (1)

Anuncios

Read Full Post »

Per tal de millorar el funcionament del grup i optimitzar el projecte, fem les següents propostes de millora:

– Pactar dies festius: Fer un calendari de dies festius (tenint present la càrrega de feina).

– Tenir una comunicació més fluïda: Fer una taula amb una aproximació de la disponibilitat horària de cada dia de la setmana i de cada membre del grup.

– Revisar la planificació: Temporització de tasques. Pensar amb els possibles imprevistos.

– Revisar la planificació: Responsabilitats. Ser realistes amb la càrrega de feina i amb les aptituds i habilitats de cadascú per tal d’aprofitar-les al màxim dins del grup i que ens en puguem nodrir totes.

– Revisar les funcions de la coordinadora general i establir paral·lelismes amb la persona responsable de cada tasca. Per a no solapar i per a no duplicar feina.

-Sintetitzar els missatges al grup de debat: utilitzar un per una idea o tasca.

-Intentar respondre els missatges del grup, apreciar els més urgents com els de coordinació, canvis de fitxers i ajuda a les  companyes.

Read Full Post »

trobadors1213

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

@Avenç

Diari de treball en equip. Competències TIC a Llengua i Literatura Catalanes. UOC